Contact

Amateurtoneelgroep Vondel is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 40595297. Ons zakelijk rekeningnummer is NL62 INGB 0004 4281 18. Vragen of suggesties kunt u doorgeven via ons email adres toneelgroepvondel@hotmail.com of via onderstaand formulier.