Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kaartverkoop van Toneelgroep Vondel

 1. Toneelgroep Vondel heeft een kleine webwinkel ten behoeve van de kaartverkoop voor voorstellingen van Toneelgroep Vondel.
 2. De kaartverkoop loopt via deze pagina.
 3. De webwinkel gebruikt Mollie voor de online betaling van kaarten.
 4. De in de webwinkel aangegeven kaartprijs is inclusief de onkosten die Mollie in rekening brengt voor online betalingen.
 5. Er zijn twee kaarttypen:
  1. Donateurs/vrijkaart
  2. Betaalde kaart
 6. Kaarttype 5.1 is alleen bedoeld voor donateurs van Toneelgroep Vondel en voor mensen die een vrijkaart aangeboden hebben gekregen door Toneelgroep Vondel. Dit controleert Toneelgroep Vondel achteraf. In het geval van onregelmatigheden of onduidelijkheden nemen wij contact met u op met (mits van toepassing) het verzoek om de reservering om te zetten naar een betaalde kaart. Wij behouden ons het recht voor om donateurs/vrijkaarten die naar ons oordeel ten onrechte gereserveerd zijn, te annuleren.
 7. Reservering (en in geval van kaartype 5.2, betaling) via de webwinkel is nodig om van een plaats gegarandeerd te zijn. Dit geldt ook voor donateurs. Meestal is losse verkoop aan de kassa van de zaal (op de dag van de voorstelling) ook mogelijk, maar alleen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Zeker voor kleinere zalen is dit vaak niet meer het geval omdat de plaatsen al via de webwinkel uitverkocht zijn.
 8. Na de reservering (en, voor kaarttype 5.1, betaling) krijgt u een bevestiging per e-mail, die als toegangsbewijs dient.
 9. Uitzonderlijke gevallen daargelaten kunnen kaarten niet geruild of geretourneerd worden. Wilt u een kaart ruilen of retourneren, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via ons e-mailadres toneelgroepvondel@hotmail.com. Toneelgroep Vondel behoudt zich het recht voor om, met opgaaf van reden, het verzoek niet te honoreren.
 10. Om een kaart via de webwinkel te kopen, is het nodig om een aantal gegevens (zoals naam en e-mailadres) met Toneelgroep Vondel te delen. In het geval van betaalde kaarten, worden deze gegevens ook met Mollie gedeeld. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze privacybeleid webpagina.
 11. In sommige theaters wordt de kaartverkoop door dat theater zelf beheerd. Op onze winkelpagina is per voorstelling duidelijk aangegeven of dit het geval is. Voor voorstellingen waarvoor dit het geval is, gelden niet bovenstaande Algemene Voorwaarden, maar de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende theater.
 12. Toneelgroep Vondel is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 40595297 (volledige naam: Amateurtoneelgroep Vondel). Ons zakelijk rekeningnummer is NL62 INGB 0004 4281 18 op naam van Amateurtoneelgroep Vondel.